NRdoet
Preventiemedewerker

2. Preventiemedewerker

Training voor preventiemedewerkers

voor theoretische kennis én concrete vaardigheden.

Wil je een effectieve training om als preventiemedewerker de veiligheid, gezondheid en welzijn in jouw bedrijf te waarborgen?


Met relevante informatie over de Arbowet en arbeidsrisico's in jouw eigen bedrijf leer je om aan de Arbowet te voldoen, risico's herkennen en gevaren te voorkomen.


Deze training stelt de toekomstige preventiemedewerkers in staat om wettelijke taken zelfstandig uit te voeren en risico's te herkennen en te voorkomen.


Inhoud van de training


Vóór de training wordt er een vragenlijst gedeeld en verzocht om foto’s te maken en gegevens op te zoeken.


Tijdens de training worden, naast een toelichting op de Arbowet, de verzamelde informatie en de reeds bekende risico’s besproken. Aan het eind van de dag is duidelijk met welke stappen de deelnemer aan de slag kan.


Tijdens dagdeel 2 behandelen we de opdrachten en maken we inspectieformulieren, lmra's, toolboxen en tra's.


Gedurende 8 weken vanaf de eerste trainingsdag kan de deelnemer contact opnemen met de trainer voor aanvullende adviezen.


Doelen van de training


 • Je weet hoe je de RI&E kunt bijwerken.
 • Je kunt praktische acties en beheersmaatregelen uitvoeren.
 • Je hebt inzicht in relevante Arbowetgeving voor jouw bedrijf.
 • Je herkent arbeidsrisico's en kunt ze beheersbaar maken.
 • Je weet hoe de arbeidshygiënische strategie werkt.
 • Je kunt (werkplek) inspecties lopen, toolboxen geven, laatste minuut risico LMRA opstellen, taak risico analyse TRA maken.
 • Je kunt gegevens op de meest handige manier vastleggen.
 • Je kunt informatie geven over gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf.
symbool info
 • 2 dagdelen van 4 uur
 • 4 weken tussen beide dagdelen
 • Tot 4 deelnemers
 • Op locatie van aanvrager
 • Ondersteuning, 2 maand
 • Safety Triggers, 2 maand gratis
 • Certificaat


€ 1300

per organisatie

Training preventiemedewerker

De preventiemedewerker leert wettelijke taken uitvoeren.


 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker krijgt inzicht in


 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden en hoe deze te vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Hoe bepaalde acties te delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatieverstrekking en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.