RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Welke verplichtingen zijn er volgens de Arbowet

Al vanaf 1 medewerker (stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp'ers tellen mee) moet je aan allerlei veiligheidseisen voldoen

Een preventiemedewerker is bijvoorbeeld verplicht en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is ook een vereiste.

Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's in jouw bedrijf en weet je wat je moet doen om die risico's weg te nemen. 

Vanuit die RI&E volgen plannen van aanpak voor een veilige werkomgeving. Dan kom je in actie.

 

Om de werkplek veilig te houden moet het personeel zijn opgeleid voor het werk dat ze uitvoeren. Er moeten werkplekinspecties worden gedaan, taak risico analyses opgesteld, last minute risico analyses gevolgd en toolboxen en veiligheidsinstructies worden gegeven. En dan moet er ook nog toezicht zijn of er echt veilig gewerkt wordt. 

En dit is nog maar een korte opsomming van de verplichtingen, want ook een arbobeleid is van groot belang. En verplicht.

 

Maak het aantoonbaar

Ook het vastleggen en bijhouden van afspraken is van belang. Net als het aanleggen van mappen met belangrijke informatie. Denk aan het arbobeleid, BHV/bedrijfsnoodplanveiligheidsinformatiebladen, keurings- en onderhoudsrapporten, overzicht gevaarlijke stoffen, en nog veel meer.

 

Ik help je graag om veiligheid leuk te makenNiet alleen voor de mensen op de werkvloer zijn de veiligheidsvoorschriften belangrijk. Ook jouw verzekering wil graag dat je dat op orde hebt.

Dit zijn tijdrovende zaken die er vaak ‘bij’ worden gedaan of helemaal niet, omdat het nou eenmaal niet jouw corebusiness is. En dat begrijp ik. Daarom heb ik er wel mijn corebusiness van gemaakt. 

INTERESSE IN EEN ABONNEMENT?


OF TOCH LIEVER LOSSE DIENSTEN?


Terug naar veiligheid.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn