NRdoet
Omgaan met Agressie

2. Omgaan met Agressie

Omgaan met agressie voor arbeidskrachten en direct leidinggevenden

Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Soms gebeurt het niet eens bewust. Agressief of ander ongewenst gedrag of verzuim kunnen het gevolg zijn. Door meer kennis over agressie, samen oefenen en goede afspraken te maken over gewenste omgangsvormen kun je veel leed voorkomen.


  In deze training, die mooi aansluit op onze communicatie- en assertiviteitstraining, richten we ons op het effectief omgaan met agressieve situaties.


  Iedereen verdient de kracht om zichzelf te beschermen.


  Agressie kan verschillende vormen aannemen, zoals verbale intimidatie, bedreigingen of zelfs fysiek geweld. Vaak voelen medewerkers zich onzeker en machteloos wanneer ze met

  dergelijke situaties geconfronteerd worden.

  Inhoud van de training


  De training richt zich op het effectief reageren op agressieve situaties. Deelnemers leren om escalatie te voorkomen en de-escalerend of confronterend op te treden.


  Het tweede dagdeel met een trainingsacteur biedt interactie en oefeningen om vaardigheden in de praktijk te brengen.


   Volgend op de communicatie- en assertiviteitstraining, versterkt de training het zelfvertrouwen en helpt bij het beschermen van zichzelf en anderen tegen agressie op de werkvloer.

   Doelen van de training


   Leren om je kennis, houding en energie te gebruiken om op een goede manier om te gaan met agressief gedrag.


   1. Je herkent de soorten agressie.

   2. Je leert omgaan met agressief gedrag.

   3. Je leert omgaan met gebeurtenis.


   • Begrijpen van de oorzaken en triggers van agressie
   • Vergroten van zelfvertrouwen bij het omgaan met agressie
   • Leren om te ontspannen na een confrontatie
   • Beschermen van eigen veiligheid en die van anderen in agressieve situaties


   symbool info
   • 2 dagdelen van 3,5 uur
   • max 2 weken tussen beide dagdelen
   • 6 tot 10 deelnemers
   • Op locatie van aanvrager
   • Inclusief trainingsacteur
   • Certificaat

   € 1750

   per organisatie

   Bewustwording & zelfvertrouwen

   In een begrijpelijke en toegankelijke aanpak bevorderen we bewustwording van agressieve gedragspatronen en de impact ervan op anderen.

   De training is gemaakt om deelnemers inzicht te geven in de verschillende vormen van agressie en de oorzaken ervan. We bespreken strategieën en technieken om escalatie te voorkomen en om te de-escaleren. Daarnaast besteden we aandacht aan het herkennen van eigen grenzen en het stellen van grenzen naar anderen toe.


   Een belangrijk aspect van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers. We willen dat ze zich stevig in hun schoenen voelen staan, zelfs in uitdagende en mogelijk bedreigende situaties. Daarom raden we aan dat de training opvolgend is op decommunicatie- en assertiviteitstraining, aangezien dan al een basis is gelegd voor het vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit.

   De trainers begeleiden deelnemers bij het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, het herkennen van non-verbale signalen en het toepassen van de juiste technieken om agressie te de-escaleren.


   We besteden ook aandacht besteden aan nazorg en het omgaan met de emotionele impact van agressieve situaties.


   Samengevat biedt deze training praktische tools en technieken om op een effectieve en veilige manier om te gaan met agressie op de werkvloer. Door interactie, oefeningen met een trainingsacteur en de eerdere communicatie- en assertiviteitstraining, stellen we deelnemers in staat om zichzelf en anderen te beschermen en met vertrouwen agressieve situaties aan te pakken.