RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB

Liever alleen de RI&E of losse diensten?

RI&E en LOS AANBOD

TARIEF

Risico Inventarisatie en Evaluatie ***
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

v.a. 795

Plan van aanpak *** 
Samen met preventiemedewerker opstellen

v.a. 425

Verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie ***
Uitvoeren verdiepende RI&E + adviezen t.b.v. plan van aanpak

n.t.b.

Taak Risico Analyse ***
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

85 pu

Taak Risico Analyse
Instrueren team

85 pu

Last Minute Risico Analyse ***
Eénmalig samen opstellen + format

85 pu

Last Minute Risico Analyse
Instrueren team

85 pu

Toolbox ***
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

85 pu

Toolbox 
Instrueren team

85 pu

Werkplekinspectie ***
éénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

85 pu

Werkplekinspectie
Uitvoeren en rapport opstellen

85 pu

BHV plan ***
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

85

Preventiemedewerker ***
Ondersteunen via whatsapp of mail

85 pu

Mappen ***
Ingericht voor alle papieren

10 pst

Jaarplanning 
Voor preventiemedewerker

io

Instructies
Maken of verzamelen van instructies

85 pu

Instructies
Instrueren team

85 pu

Arbobeleid ***
Format Arbobeleid, verzuimprotocol en -beleid om zelf mee aan de slag te gaan

50

Check gevaarlijke stoffen
Grenswaarden, voorschriften en instructiekaart op basis van zelf ingevulde checklijst en aangeleverde VIB

85 pst

Inventarisatie incl. check gevaarlijke stoffen
Inventariseren gevaarlijke stoffen, checklijst invullen, VIB's opzoeken, grenswaarden, voorschriften en instructiekaart

85 pu

Klik hier voor een korte toelichting op de diensten en producten

JA IK WIL ONDERSTEUNING


Terug naar veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn