Jouw veiligheidskundige, trainer & vertrouwenspersoon
voor het kleine MKB

Wat is een RI&E abonnement en wat krijg je dan

Als je kiest voor een RI&E abonnement krijg je een uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie én een jaar lang persoonlijke veiligheidskundige ondersteuning van de preventiemedewerker.

JA, IK WIL EEN ABONNEMENT

Ik start met het op- of bijstellen van de RI&E en samen zorgen we dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. We spreken af op de momenten die bij het bedrijf passen. De preventiemedewerker krijgt stapsgewijs beschikking over alle relevante hulpmiddelen en weet hoe hiermee om te gaan. 

Scroll naar beneden voor meer praktische informatie over het RI&E traject.

In onderstaand overzicht zie je een voorbeeld van de inhoud van een abonnement. Maatwerk is natuurlijk mogelijk. Klik op de *** voor een nadere toelichting.

Risico Inventarisatie en Evaluatie ***
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

Plan van aanpak ***
Samen met preventiemedewerker opstellen

Taak Risico Analyse ***
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

Last Minute Risico Analyse ***
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

Toolbox ***
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

Werkplekinspectie ***
Eénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

BHV plan ***
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

Preventiemedewerker ***
Ondersteunen via whatsapp of mail

Mappen ***
Ingericht voor alle papieren

Jaarplanning ***
Voor preventiemedewerker

Klik hier voor een korte toelichting op de diensten en producten

Lees hieronder meer over het RI&E traject

Incompany praktijktraining

Deze praktijktraining met ondersteuning vindt plaats binnen het eigen bedrijf op de momenten dat het de preventiemedewerker past.

Door samen de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker precies wat nodig is in het eigen bedrijf en leert hij de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.

De preventiemedewerker wordt tijdens het proces voorzien van alle benodigde gegevens, formulieren en formats, om die in het eigen bedrijf toe te passen.

Kosten

Het geoffreerde jaarbedrag voor het abonnement.

Een 2e medewerker gedurende hetzelfde traject betaald 50% van het jaarbedrag.
Een 2e medewerker kan fungeren als vervanger of ondersteuning van de preventiemedewerker.

Deze medewerker wordt gelijktijdig en op dezelfde wijze geïnformeerd als de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is aanspreekpunt gedurende het traject.

De preventiemedewerker

Een specifieke vooropleiding is niet nodig voor dit traject. Het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk.

Omdat documenten in Excel worden bijgehouden is gebruikerskennis van dit programma wenselijk.

Een randvoorwaarde voor het slagen van het traject is dat de werkgever de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen geeft om zijn taken uit te voeren en openstaat voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.

De preventiemedewerker leert de volgende wettelijke taken uit te voeren

·        Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.

·        Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.

·        Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.

·        Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.

De preventiemedewerker leert eveneens

·        Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

·        Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.

·        De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.

·        Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.

·        De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.

·        Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.

·        Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.

·        Adviseren over de werkplekinrichting.

·        Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.

Het doel is dat de preventiemedewerker na 1 jaar dit zelfstandig kan

·        Risico Inventarisatie en Evaluatie bijwerken.

·        Plan van aanpak opstellen en bijwerken.

·        Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

·        Taak Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Last Minute Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Toolbox opstellen en geven.

·        Werkplekinspectie opstellen en uitvoeren.

Gebouw, werkplaats, magazijn, binnen- en buitenactiviteiten.

·        Informeren medewerkers.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

·        Een eigen jaarplanning maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.

Waarom deze training met ondersteuning werkt

·        De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.

·        Door specifieke kennis geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.

·        Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het leertraject, ook de taken worden uitgevoerd.

·        Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.

·        Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.

·        Minder ongevallen en verzuim en bewijs van goed werkgeverschap.

 

De preventiemedewerker volgt deze groei

 

De bedrijfsveiligheid bereikt daarmee de volgende groei


Terug naar het begin van deze pagina

Terug naar pagina veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn