RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat kun je met een observatieronde

Tijdens een observatieronde loop je over het terrein of ben je op de werkplek en let je op de veiligheid. 

Je kijkt gewoon om je heen en let op de veiligheid van de werkomstandigheden en de uitvoering. Je observeert.

Door geen checklijst te gebruiken zie je mogelijk meer

 

Door alleen vrije tekst te gebruiken zie je mogelijk meer dan als je alleen vaste punten langsloopt zoals bij een werkplekinspectie. Je kunt letten op de werkomgeving, de houding van mensen, hoe de machines gebruikt worden, of iedereen de pbm’s gebruikt, etc.

Verdeel je bevindingen in 3 onderdelen, geef een toelichting en noteer meteen de te nemen maatregelen. 

  • Positief
  • Te verbeteren
  • Bijzonderheden

Vraag ook vooral aan de medewerkers hoe iets anders of beter kan.

Noteer wel altijd de datum, het inspectieveld en je eigen naam. Zo kan ook later nog nog iets teruggelezen worden. 

TIPS

  • Neem de tijd voor een ronde en vraag een collega mee.
  • Hou medewerkers niet van hun werk af, maar spreek wel aan op onveilig én veilig gedrag.
  • Onveilig werken doet niets af aan het vakmanschap van de medewerker. Let op dat je hun eigenwaarde intact laat.
  • Zorg dat alle medewerkers van tevoren weten dat een observatieronde niet bedoelt is om lastig te doen, maar dat het doel een groter veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag is. 
  • Doe zichtbaar iets met de bevindingen. Denk aan het opstellen en geven van een toolbox en het communiceren over je acties. Maak het visueel.


Bovenstaand is slechts een korte toelichting op de observatieronde. Voor meer informatie kun je contact met me opnemen.

NRdoet staat voor je klaar!


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn