Jouw veiligheidskundige, trainer & vertrouwenspersoon
voor het kleine MKB

Een korte toelichting op de diensten en producten van NRdoet

Voor uitgebreide informatie klik op de ***Risico Inventarisatie en Evaluatie ***
Hiermee inventariseer je de risico's in je bedrijf. Mogelijk is er voor jouw bedrijf al een tool die je kunt gebruiken. Check www.rie.nl als je het graag zelf wilt oppakken. 

Arbowet art. 5 (€ 4.500 boete bij ontbreken)


Plan van aanpak ***
In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en wat de maatregelen opleveren.

Onderdeel van de RI&E (€ 3.000 boete bij ontbreken)


Verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie
Naast de basis RI&E moet voor diverse onderwerpen een verdiepende RI&E worden uitgevoerd. 

Arbowet art. 5 lid 3


Taak Risico Analyse ***
Een taak risico analyse is een evaluatie van risicovolle taken. Met een speciale tool maak je een berekening van de risico's. Je zoekt vervolgens beheersmaatregelen voor het veilig uitvoeren van een risicovolle taak. 

Onderdeel van de RI&E


Last Minute Risico Analyse ***
Een last minute risico analyse is een kaart met een aantal aandachtspunten voor de risico's van het werk vlak voor de start om de risico's verder te beperken.

Onderdeel van de RI&E


Toolbox ***
Een toolbox is een korte presentatie over een relevant veiligheidsonderwerp.

Verplicht (minimaal 4) voor VCA gecertificeerde bedrijven. Geadviseerd voor alle.


Werkplekinspectie ***
Een werkplekinspectie of observatieronde doe je om onveilige situaties of handelingen vast te stellen. Hiervan maak je een rapport met acties die opgelost moeten worden. De bevindingen kun je gebruiken voor de volgende toolbox.

Verplicht voor VCA gecertificeerde bedrijven. Geadviseerd voor alle.


BHV plan ***
Een document met alle gegevens voor het regelen van de bedrijfshulpverlening in het bedrijf.

Arbowet art. 8


Preventiemedewerker ***
De preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteund bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit mag ook de directeur zelf zijn.

Arbowet art.13 lid 7


Jaarplanning 
Een op maat gemaakte planning voor de preventiemedewerker die in de eigen agenda ingevoerd kan worden met alle (verplichte) veiligheidszaken.


Instructies
De werkgever zorgt voor instructies voor alle werkzaamheden, de risico's en het voorkomen of beperken van de risico's. 

Arbowet art. 8


Inventarisatie middelen
Veiligheidsinformatiebladen opzoeken, gebruiksinstructies opstellen + formats

Onderdeel van de RI&E.


Arbobeleid ***
Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies betekent, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten te kunnen naleven, moet de werkgever een concreet arbobeleid voeren.


Check gevaarlijke stoffen
Om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken moeten alle gegevens bekend zijn. Zoals grenswaarden, opslag en pbm's. 

Arbowet art. 4.19


GA JIJ OOK VOOR HET ABONNEMENT?


OF TOCH LIEVER LOSSE DIENSTEN?


Terug naar veiligheid

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn